Hello {{serverconnect1.data.kithomeq[0].FName}} {{serverconnect1.data.kithomeq[0].LName}}